Heeft blockchain de toekomst?

Last update: 20-02-2018

Heb je het over cryptocurrencies dan heb je het al snel over blockchain. De twee termen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wereld leerde de term blockchain pas echt kennen toen Bitcoin in opkomst was. Als je de term blockchain vertaalt in het Nederlands betekent het zoiets als grootboek. Een grootboek is een vorm van infrastructuur waarin alle mutaties van gegevens zijn bijgehouden. Het fenomeen grootboek wordt al sinds lange tijd gebruikt. Ook het computerprogramma Excel is een vorm van een grootboek dan wel database. Als je de verhalen moet geloven gaat blockchain de wereld veranderen. Maar klopt dit wel? Is blockchain echt een revolutie en waartoe is het precies in staat? En wat zijn toepassingen uit het echte leven waarvoor blockchain gebruikt kan worden?

Waarin is blockchain anders?

Ok, dus blockchain is gewoon een grootboek. So what? Het grote verschil van blockchain is het open karakter. Normale grootboeken zijn afgeschermd en worden beheerd door één enkele partij op één centrale plek. Dit doen die partijen met het oog op de bescherming van bijvoorbeeld persoonsgegevens, octrooien of bedrijfsgeheimen. Het grote nadeel is natuurlijk dat een afgesloten database (grootboek) niet zomaar aansluit op een ander systeem of grootboek. Blockchain pakt dit echter helemaal anders aan en is open en decentraal van karakter. Iedereen (en ook weer niemand) is eigenaar van de blockchain en alles is open en bloot in te zien! Ook is de blockchain eenvoudig uit te bouwen met nieuwe modules en toepassingen. En hoe wordt er dan omgegaan met persoonsgegevens? Blockchain kan zo worden ingericht dat deze volledig anoniem is op persoonlijk niveau. En doordat blockchain geheel open en decentraal is wordt de betrouwbaarheid vergroot.

Eenvoudig uitgelegd

Misschien is het nog steeds lastig om te begrijpen wat een blockchain nu precies is. Als we opnieuw de vergelijking maken met Excel is een en ander eenvoudiger uit te leggen. Blockchain is in feite een excelsheet waarvan iedereen gebruik kan maken. Iedereen kan ook zelf wijzigingen aanbrengen en alle gemaakte wijzigingen zijn bij alle users terug te zien in de excelsheet. Iedere gebruiker, waar ook ter wereld en op welk moment dan ook, werkt met exact dezelfde excelsheet (oftewel blockchain). Overigens zijn er qua wijzigingen alleen nieuwe regels toe te voegen, reeds goedgekeurde regels kunnen niet meer worden aangepast.

Intermediairs zijn niet meer nodig

Doordat iedere wijziging wordt gecontroleerd door gebruikers overal ter wereld heeft een blockchain een zeer betrouwbaar karakter. Continu vinden er namelijk checks plaats en wordt de vergelijking gemaakt met eerdere geverifieerde informatie uit het grootboek. Digitale informatie is hierdoor in principe onvervalsbaar. Intermediairs zoals banken of notarissen (zij zorgen voor bijvoorbeeld een betrouwbare waardeoverdracht of transacties) zijn niet meer nodig. Alles ligt namelijk vast en wordt goed gecontroleerd!

Toepassingen blockchain

Zoals met alles is een idee uitwerken de eerste stap. Maar of dat idee aanslaat hangt af van of het bruikbaar is in het dagelijkse leven. Gaan bedrijven en overheden het toepassen, wordt het een nieuwe manier van denken en werken, enzovoorts? Ook voor blockchain is het zaak dat het grootschalig wordt opgepikt en gebruikt door de rest van de wereld. Maar wat zijn de toepassingen waarvoor blockchain geschikt is? Enkele voorbeelden zijn:

  • Valuta: blockchain werd vanaf de start ingezet voor valuta oftewel transacties. Waar dit eerst alleen Bitcoin betrof zijn er momenteel tal van andere initiatieven opgestart. Blockchain vormt een alternatief voor de conventionele bankrekening. Vooral in landen met een afwezig bankwezen, met hoge corruptie of een volatiele munt kan blockchain de uitkomst gaan vormen. Ook voor mensen in beter georganiseerde landen biedt blockchain uitkomst doordat internationale transacties veel sneller en voordeliger kunnen worden afgerond.
  • Financiële wereld: het feit dat transacties sneller en voordeliger kunnen worden uitgevoerd heeft ook de interesse gewekt van de financiële wereld. Ook voor banken en andere partijen zijn snellere en voordeligere transacties een must
  • Diensten van de overheid: de overheid is wat terughoudend met blockchain maar ook zij zouden er wellicht niet omheen kunnen. Zo zou de blockchain gebruikt kunnen worden voor veilig stemmen en een betrouwbare opslag van dossiers, kadastergegevens, identiteitspapieren, enzovoorts
  • Ketenbeheer: doordat blockchain open is voor iedereen kan het door bedrijven en overheden worden gebruikt om bijvoorbeeld een productieketen inzichtelijk te maken voor iedereen. Eigenaars kunnen straks bijvoorbeeld precies zien hoe het productieproces van hun pak koffie is verlopen. Dit gaat dan tot en met de herkomst van de bonen waardoor je kunt checken of de bonen bijvoorbeeld wel fairtrade zijn. Een project als VeChain richt zich op het ketenbeheer
  • Eigendomsrechten: doordat in de blockchain alle informatie altijd actueel is bijgehouden en voor iedereen inzichtelijk is, bestaat er ook nooit twijfel over tot wie bepaalde eigendommen toebehoren. Notariële akten, erfenissen, eigendomspapieren, domeinnamen, patenten, enzovoorts zouden via blockchain (denk aan de slimme contracten van onder andere Ethereum) kunnen worden vastgelegd.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Of blockchain volledig voet aan de grond gaat krijgen is afhankelijk van tal van factoren. Essentieel zal zijn of traditionele markten (en overheden) de ontwikkelingen kunnen en willen tegenhouden vanwege eigen gewin. Maar het meest belangrijke aspect is of blockchain door het bedrijfsleven wordt opgepikt. Als grote bedrijven er blijvend mee gaan werken dan is er geen weg meer terug en heeft blockchain de toekomst.

KUNNEN WIJ JE VERDER HELPEN?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.