Wanneer het over cryptovaluta gaat hoor of lees je steeds vaker ook over smart-contracts, ook wel ‘blockchain contract’, ‘digital contract’ of zelf-uitvoerend contract’ genoemd. Het is ongekend populair, grote bedrijven zijn ermee bezig en het is ook zeer relevant voor het kiezen van een juiste cryptocurrency om je geld in te investeren. Maar wat zijn nu eigenlijk deze ‘slimme contracten’ en hoe werkt het?

WAT ZIJN SMART-CONTRACTS

Smart contracts hebben in principe niets met valuta te maken. Smart contracts maken gebruik van de blockchaintechnologie om geld, eigendommen, aandelen of iets van waarde op een transparante, conflictvrije manier te ruilen, terwijl diensten van een tussenpersoon worden vermeden. 

Smart contracts zijn net als traditionele contracten op papier overeenkomsten gebaseerd op een aantal voorwaarden en afspraken. Deze overeenkomsten zijn juridisch gebonden. In tegenstelling tot de papieren contracten zijn alle afspraken in smart-contracts elektronisch geprogrammeerd en worden alle afspraken decentraal in het blockchain-netwerk beheerd. Acties zoals betalingen kunnen hierdoor automatisch uitgevoerd worden wanneer er aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Dit is zeer efficiënt: handmatige handelingen als verificatie of bankoverboekingen kunnen worden overgeslagen.

WAAROM SMART-CONTRACTS GEBRUIKEN?

Zoals waarschijnlijk wel bekend is één van de grote voordelen van de blockchain-technologie dat het een decentraal systeem is. Dit houdt in dat alle miners, dus de computers die het netwerk in stand houden en zorgen dat transacties plaats kunnen vinden, het systeem vormen. Er is géén centraal orgaan zoals een bank die dit reguleert. Dit zorgt ervoor dat de kosten erg laag zijn, dat transacties vliegensvlug verlopen, dat het erg veilig is, én conflicten voorkomt.

Smart contracts zijn net als traditionele contracten op papier overeenkomsten gebaseerd op een aantal voorwaarden en afspraken. Deze overeenkomsten zijn juridisch gebonden. In tegenstelling tot de papieren contracten zijn alle afspraken in smart contracts elektronisch geprogrammeerd en worden alle afspraken decentraal in het blockchain-netwerk beheerd. Acties zoals betalingen kunnen hierdoor automatisch uitgevoerd worden wanneer er aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Dit werkt zeer efficiënt: De normaalgesproken handmatige handelingen als verificatie of bankoverboekingen kunnen worden overgeslagen.

ZEKERHEID

Wanneer je deelneemt aan een smart contract ken je de voorwaarden waaronder dit wordt uitgevoerd. De code van het programma, oftewel de voorwaarden van het contract, kunnen na het plaatsen van het contract in de blockchain niet meer worden veranderd. Hierdoor is het op het moment van de transactie al bekend dat en hoe aan alle voorwaarden is voldaan. 

Voorbeeld 1:  leverancier supermarkt

Met behulp van een smart contract kan een leverancier van levensmiddelen eenvoudig zijn producten te koop aanbieden door een contract in de blockchain te plaatsen. Dit contract bevat een aantal geprogrammeerde voorwaarden voor de uiteindelijke prijsbepaling van de aangeboden appels. Welk product, afstand, snelheid van levering, enzovoort. Met het plaatsen van het contract in de blockchain kan vanaf dat moment iedere supermarkt in Nederland dit contract accepteren. De afnemer, in ons voorbeeld een supermarkt, stort afhankelijk van de eerder gestelde voorwaarden het gevraagde bedrag vanuit zijn digitale portemonnee op het contract. Vanaf dat moment wordt het contract en daarmee de levering van het product in werking gezet. Bij aankomst van het product in de supermarkt wordt automatisch geregistreerd dat de levering heeft plaatsgevonden. Deze informatie wordt automatisch aan het contract doorgestuurd, op basis waarvan het door de afnemer gestorte geld naar de e-wallet van de leverancier wordt overgemaakt. Daarmee is de transactie afgerond.

De leverancier heeft niet alleen de zekerheid dat hij zijn geld krijgt, maar er is ook geen menselijk handelen ten aanzien van de verwerking van de transactie meer nodig. Daarnaast kan het schrappen van betalingstermijnen in delen van de supply chain wereldwijd miljarden schelen.

Voorbeeld 2: slimme huurcontracte

Slimme huurcontracten bevatten de huurtermijnen en andere voorwaarden  voor de verhuur van een woning.  In dit contract worden zaken als het betalen en terugbetalen van de borg, huurtermijn, huurprijs etc. ondergebracht. De huurder betaalt automatisch de huur in de vorm van cryptovaluta zoals Ether. Wanneer de huur voldaan is en aan eventuele andere voorwaarden is voldoen zal het eventuele smart-slot op de woning worden ontgrendeld voor de aangegeven periode. 

Hiermee is het voor de verhuurder niet nodig om de huurder daadwerkelijk te spreken, er zijn geen handmatige handelingen benodigd. Alle (trans)acties zijn voorgeprogrammeerd in het slimme contract. Ook de terugbetaling van de borg en soortgelijke handelingen kunnen al in slimme contracten opgenomen worden. 

Voorbeeld 3

Een consument heeft een smart-contract met een webwinkel. Indien de prijs van product x onder het bedrag van Eur 100,- komt dienen er 5 stuks besteld te worden, echter enkel wanneer product x op voorraad is. Indien er niet binnen 3 dagen geleverd wordt, wordt de opdracht automatisch geannuleerd. Nadat het product geleverd is wordt de afgesproken prijs automatisch betaald aan de winkelier. Wanneer de consument besluit het product binnen de wettelijke termijn te retourneren, wordt het bedrag van de bestelling direct vergoed. 

POPULARITEIT

De smart contracts technologie is ongekend populair. Ethereum is één van de blockchain-technologieën welke smart contracts ondersteunt en is in korte tijd razend populair geworden. Op bepaalde technische vlakken valt echter volgens andere ontwikkelaars nog verbetering te behalen. Daarom wordt momenteel door een ervaren groepen ontwikkelaars gewerkt aan verschillende ICO’s (Initial Coin Offering), oftewel een emissie van nieuwe cryptovaluta of tokens voor het financiëren van projecten. Eén van de meest interessante projecten is Aeternity. Hier wordt in dit artikel verder over uitgewijd.  

Laat weten wat je van ons vindt via social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *