Om koersbewegingen in kaart te brengen kan gebruik worden gemaakt van candlestick grafieken. Hiermee kun je voorspellen hoe de markt van een cryptocoin zich gaat bewegen. De candlesticks in een grafiek geven aan of de markt bullish (kopersmarkt) of bearish (verkopersmarkt) is. Is er sprake van een kopersmarkt, dan kan een prijsstijging verwacht worden. Als sprake is van een verkopersmarkt, dan kan een prijsdaling verwacht worden. Candlestick charts zijn een relatief eenvoudige, maar zeer goede tool om voorspellingen te doen.

De koersgrafiek met candlesticks

De meest eenvoudige manier om te beginnen is het openen van een koersgrafiek met zogenaamde ‘candlesticks’. Zo’n grafiek kan er zo uit zien: 

In dit geval is het een grafiek van Binance, betreffende trading pair BNB/BTC. De tijdspanne op deze grafiek is 1 dag. De candlesticks, de bovenste groene en paarse balkjes, staan ingesteld op 1 uur. Deze tijden zijn overigens allemaal in te stellen op nagenoeg iedere exchange.

Hier rechts zie je een candlestick ingezoomd. Allereerst is het belangrijk om op de kleur te letten, groen is een stijging en rood of in dit geval paars een daling van de koers in het tijdsbestek van de candle (hier dus 1 uur).  

De kenmerken van een candlestick:

  • Open: De beginkoers van de candle
  • Close: De sluitkoers van de candle
  • High: De hoogste koers in de ingestelde tijdsspanne van de candle bereikt
  • Low: De laagste koers in de ingestelde tijdsspanne van de candle bereikt

Wat kun je herleiden uit candlesticks

Wanneer je candlesticks kunt lezen, is het mogelijk hier allerlei informatie uit te herleiden. Zo kun je onder andere trends, of juist het breken hiervan herleiden. Enkele voorbeelden van bekende patronen zullen hieronder worden toegelicht.

Bullish and bearisch continuation bar

Dit zijn candlesticks die sterk aangeven dat een ingeslagen trend zich waarschijnlijk zal gaan  voortzetten. In het geval van ‘bullish’ zal dit stijgend zijn, ‘bearish’ dalend.  Hoe korter de ‘stokjes’ aan de candles, dus tussen high/close en low/open, hoe waarschijnlijker het is dat de trend wordt voortgezet. 

Doji candlestick

Een Doji candlestick is eigenlijk niet veel meer dan een kruisje. Dit houdt in dat de openingskoers en slotkoers zeer dicht bij elkaar liggen. Een enkele doji zegt op zich niet zo veel, deze moet vaak gezien worden in combinatie met voorgaande candles. 

Een Doji kan volgen op een langdurige uptrend, dit kan betekenen dat de uptrend tot een einde komt. Wanneer vervolgens een dalende candle volgt, is de kans op een trendomkering groot. Het omgekeerde kan uiteraard ook gebeuren, wanneer een doji volgt op een langdurige downtrend.

Er zijn verschillende soorten Doji’s:

  • Neutral Doji: Oftewel de ‘normale’ Doji. De openings- en slotkoers zijn bijna gelijk, ondanks flinke prijsbewegingen gedurende de periode. Dit is een teken van onzekerheid op de markt, de koers schommelt, maar de kopers en verkopers blijven in evenwicht. 
  • Long-Legged Doji: Een Doji met ‘lange poten’ wordt als belangrijk beschouwd wanneer deze plaatsvindt tijdens een sterke opwaartse of neerwaartse trend. Dit suggereert dat de krachten van vraag en aanbod bijna in evenwicht zijn en dat er een verschuiving in de richting van de trend kan komen. 
  • Gravestone Doji: Een candle waarin de opening en het slot op of heel dicht bij de laagste koers liggen wordt een gravestone doji genoemd. Hoe langer de lijn naar boven (upper shadow) hoe negatiever het signaal is. Een gravestone doji is vaak een teken van een omkeerpatroon aan het eind van een stijging.
  • Dragonfly Doji: wanneer de opening en het slot van een candle niet alleen gelijk zijn, maar ook nog eens op het hoogste punt van de candle liggen, spreekt men van een Dragonfly Doji. Hierbij werd de markt gedomineerd door verkopers, welke de koers deden dalen. Gedurende de periode kregen de kopers uiteindelijk weer de overhand, maar lukte het niet om boven de openingskoers te eindigen. Wanneer de koers langere tijd gedaald is, kan deze candle een bodem aangeven. Na een langere stijging kan deze aangeven dat de top bereikt is. Er wordt in beide gevallen aanbevolen op bevestiging te wachten in de volgende candle. 

Hammer & shooting star

De hamer (hammer in het Engels) heeft als kenmerk dat de schaduw, dus de dunne lijn, naar beneden minimaal 2x de lengte van het lichaam, de ‘body’, heeft. Bij shooting star dit precies het tegenovergestelde:

De hammer is vaak een teken dat een dalende trend tot een einde lijkt te komen. Bij een shooting star betekent dit vaak dat een uptrend tot een einde lijkt te komen. 

Let op: dit is geen investeringsadvies

We willen benadrukken dat dit artikel geen investeringsadvies is. Voordat je investeert zal je zelf research moeten doen en jezelf goed moeten inlezen over de verschillende cryptocurrencies. Een belangrijke stelregel is ook dat je nooit meer investeert dan je kunt missen, nu en op de langere termijn.

Laat weten wat je van ons vindt via social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *