Een veelgehoorde vraag is: Wat moet ik nu met mijn bitcoins, ethers en andere digitale munten en de belastingdienst? Moet ik alle munten die ik bezit opgeven, en zo ja welke waarde moet er dan opgegeven worden? We proberen alle vragen over bitcoins en belasting hier te behandelen.  

Wat schrijft de belastingdienst er zelf over?

Op de website van De Belastingdienst staat een klein stukje geschreven over ‘bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen’. Het valt onder ‘overige middelen’

Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Het Ministerie van Financiën schreef in een reactie op kamervragen over bitcoin het volgende:

Vraag
Wat is de status van de Bitcoin onder de Nederlandse belastingwetgeving; moet over omzet,
loon, winst of vermogen uitgekeerd of aangehouden in Bitcoins belasting worden betaald?

Antwoord
Een belastingplichtige die met activiteiten in het economisch verkeer een bron van inkomsten heeft zoals winst uit onderneming of resultaat uit een werkzaamheid zal daarover met inachtneming van de bepalingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 belasting moeten betalen. De omstandigheid dat de voordelen uit een dergelijke bron worden berekend aan de hand van een ander stelsel dan het in ons land geldende wettig betaalmiddel maakt dat niet anders. Ook een dergelijk voordeel in de vorm van een resultaat in Bitcoins zal leiden tot belastingheffing. Wel zal de vaststelling van een belast inkomen betekenen dat de waarde van het behaalde resultaat in Bitcoins moet worden omgezet in een bedrag in euro’s. Voor de loon- en omzetbelasting geldt een vergelijkbare benadering. Ik wijs u tenslotte nog op een eerder uitgebracht beleidsbesluit over de fiscale behandeling van lokale geldstelsels waar gelijke problematiek aan de orde is.

Naar aanleiding van dit antwoord van het Ministerie van Financiën zou je dus verwachten dat er inkomstenbelasting betaald moet worden. Dit is echter op de website van De Belastingdienst niet terug te vinden. 

Navraag bij De Belastingdienst leert ons dat enkel box 3 ‘sparen en beleggen’ over bitcoin en andere cryptocurrencies betaald dient te worden. Dus je bezittingen dien je op te geven. 

Wat is de peildatum?

Net als bij alle andere spaar -en beleggingstegoeden wordt als peildatum 1 januari van het jaar waarover je de aangifte doet. De totale waarde van al je coins op die datum moet worden ingevuld in box 3. 

Aangezien cryptocurrency zeer volatiel zijn, er kunnen zelfs op 1 dag flinke schommelingen voorkomen, is het van belang wanneer op 1 januari je de waarde dient te bepalen. Tussen de koers in de ochtend of in de avond kan een flink verschil zitten!

Tot op heden is er echter nog niets bekend hierover, dus adviseren wij de meest gunstige (dus de laagste) koers op 1 januari toe te passen voor de berekening van de totale crypto waarde. 

Hoe bereken je de waarde van je coins

Aangezien je (nog) geen bitcoins op kunt geven bij de Belastingdienst, zal de waarde van de munten fictief omgezet moeten worden naar fiat geld, oftewel euro’s. Bij meerdere Nederlandse websites kun je je bitcoins of andere coins verkopen voor euro’s, maar ook zien hoeveel je coins waard zouden zijn als je ze zou verkopen. Op de websites van Litebit en BTCdirect kun je bijvoorbeeld direct zien wat het je op zou leveren als je de munten zou verkopen. 

Hou er rekening mee dat niet iedere website dezelfde wisselkoers hanteert! Wij raden aan om het verkooppunt met de laagste wisselkoers als rekenmiddel te gebruiken. Aangezien hier door De Belastingdienst nog geen regels over zijn opgesteld, zou er ook niet tegen opgetreden kunnen worden. Maak wel altijd screenshots of prints van de koersen etc. voor je eigen administratie.  Mocht de Belastingdienst in de toekomst nog vragen hebben kun je deze in ieder geval laten zien. De Belastingdienst kan binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin de aangifte is gedaan een navorderingsaanslag sturen.

De kans is aanwezig dat door toenemende populariteit van bitcoin en altcoins de Belastingdienst de komende jaren scherper op toe gaat zien en ook voorgaande jaren opnieuw tegen het licht zullen houden. Hou hier rekening mee! 

Wel of niet opgeven 

We weten nu dat de waarde van de coins opgegeven moet worden. Maar dat kost natuurlijk wel geld! De vraag die velen zullen stellen is dan ook: ‘Zal ik mijn coins wel of niet aangeven?’

Een terechte vraag, want de pakkans is op dit moment nog niet erg groot. Cryptocurrency is over het algemeen redelijk anoniem, je naam zit niet rechtstreeks gekoppeld aan je wallets. Maar ben je er wel van bewust dat er een hoge boete staat op het opzettelijk box 3 vermogen niet vermelden! Onderstaande schrijft de Belastingdienst hierover:

Hebt u opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of onjuist aangegeven (box 3 inkomen)? Dan is de boete 150% van de belasting die u opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 75%. 
Daarnaast bekijken wij of er redenen of omstandigheden zijn om de boete verder te verhogen of te verlagen. 
De boete wordt hoger als u bijvoorbeeld al eerder een vergrijpboete kreeg of als er sprake is van fraude. De boete wordt dan 100%, en bij inkomen uit sparen of beleggen (box 3-inkomen) 300%.
De boete valt lager uit als sprake is van verzachtende omstandigheden.

MOGELIJK OOK INTERESSANT

Hardware wallets – de veiligste manier om je coins op te slaan

Het laatste nieuws – blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op cryptogebied!

Welke coins zijn er? – uitleg over de bekendste cryptocurrencies

Laat weten wat je van ons vindt via social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *